Σινί 360

Αντικείμενο

Σινί 360

Τίτλος
Σινί 360
Περιγραφή
Σινί
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
360
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 360
Europeana URI
https://c.y360.at/prod/txeEpo2zx/orgDCvK8RD/va/iframe.html
Σινί 360
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Μαστιχοκαλλιέργεια
Μαστίχα
Δίσκος
Τύπος
360
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/item/448
Spatial Coverage
Χίος