Σιδερώστρα

Αντικείμενο

Σιδερώστρα

Τίτλος
Σιδερώστρα
Περιγραφή
Σιδερώστρα ή σιδεροπάτι, αντικείμενο καθημερινής οικιακής χρήσης, για την τοποθέτηση, του πυρωμένου από τα κάρβουνα που περιέχει, σίδερου, κατά τη διαδικασία του σιδερώματος αλλά και για το ράντισμα των ρούχων με νερό .
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Σανταμούρης Χρήστος
Ημερμοηνία
καλοκαίρι 2020
Τύπος
Μαρμάρινο αντικείμενο 15 x 61 x 30 cm
Data Provider
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets