Φεγγίτης

Αντικείμενο

Φεγγίτης

Τίτλος
Φεγγίτης
Περιγραφή
Φεγγίτης ή Υπέρθυρο με ανθοφόρες γλάστρες και καράβια. Αποδίδονται κατά κανόνα σχηματοποιημένα σε συμμετρική αντιπαράθεση δεξιά και αριστερά από κεντρικό άξονα διατηρώντας βυζαντινές μνήμες, σε συνδιασμό με επιρροές από το ισλάμ και τη Δύση.
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
ΠΙΟΠ
Ημερμοηνία
18ος αιώνας
Τύπος
Μαρμάρινο ανάγλυφο αντικείμενο 57 cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets