Φεγγίτης

Αντικείμενο

Φεγγίτης

Τίτλος
Φεγγίτης
Περιγραφή
Φεγγίτης ή Υπέρθυρο με μεγάλα γραμμικά γαρίφαλα στο άνω τμήμα του και με βρακοφόρους φρουρούς με ξίφος στις δύο κατακόρυφες πλευρές του, αποστολή των οποίων είναι να τρέπουν σε φυγή τα πονηρά πνεύματα κ με συνεχές κυμάτιο στη βάση του.
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
ΠΙΟΠ
Ημερμοηνία
1750-1760
Τύπος
Μαρμάρινο αντικείμενο: 49cm x 56cm x 3 cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets