Φεγγίτης

Αντικείμενο

Φεγγίτης

Τίτλος
Φεγγίτης
Περιγραφή
Φεγγίτης ή Υπέρθυρο με πολυώροφα σχηματοποιημένα ανοίγματα σε ελεύθερες παραλλαγές με μοτίβα από κυπαρίσσια , καράβια διαφόρων τύπων , γαρίφαλα, κυμάτια.
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
ΠΙΟΠ
Ημερμοηνία
1750-1800
Τύπος
Μάρμαρο: 59cm x 64cm x 5cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets