Μανουάλι/ Κηροπήγιο

Αντικείμενο

Μανουάλι/ Κηροπήγιο

Τίτλος
Μανουάλι/ Κηροπήγιο
Περιγραφή
Κηροπήγιο με σύμφυτο διμερή κορμό που κοσμείτε στο σημείο της σύμφυσης, με αντίνωτα φυλλαράκια, ενώ τα αναδιπλούμενα φύλλα στο πάνω μέρος είναι χαρακτηριστικά των Τηνιακών κιονόκρανων του Μπαρόκ.
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
ΠΙΟΠ
Ημερμοηνία
Τέλη 18ου -αρχές 19ου αιώνα
Τύπος
Μαρμάρινο αντικείμενο: 131cm x 24cm x 24cm,
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets