Δοχείο για απόκερα

Αντικείμενο

Δοχείο για απόκερα

Τίτλος
Δοχείο για απόκερα
Περιγραφή
Δοχείο για απόκερα από εκκλησία.
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
ΠΙΟΠ
Ημερμοηνία
καλοκαίρι 2020
Τύπος
Μαρμάρινο αντικείμενο: 24 cm x 33cm x 11,5cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets