Κουλούρα

Αντικείμενο

Κουλούρα

Τίτλος
Κουλούρα
Περιγραφή
Εργαλείο ψαράδων για να ξεμπλέκουν το παραγάδι ή την άγκυρα
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Κουσκούρης Μιχάλης
Ημερμοηνία
καλοκαίρι 2020
Τύπος
Μάρμαρο, εσωτερική διάμετρος 30 cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets