Κουπές προσκυνηταρίου

Αντικείμενο

Κουπές προσκυνηταρίου

Τίτλος
Κουπές προσκυνηταρίου
Περιγραφή
Τρουλίσκος - Κουπές από την παλαιά Αγία Τριάδα Πειραιά, ο οποίος κοσμείται περιμετρικά με ανθέμια κ στην πρόσοψη με έξεργο χερουβείμ σε ημικυκλικό πλαίσιο επιστεφόμενο από μεγαλύτερο ανθέμιο.Το ύψος του είναι 75 εκ. και η διάμετρος 70 εκ. και φέρει σε όλη την περίμετρο κατακόρυφα επιμήκη πλαίσια και στην κορυφή πλατιά φύλλα.
Creator
Μιχαήλ Κουσκουρής
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Ευστράτιος και Νικόλαος Δούκας
Ημερμοηνία
Τέλη 19ου αιώνα
Τύπος
Μαρμάρινο αντικείμενο 75 x 70 cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets