Σχέδιο τέμπλο Ευαγγελίστριας Κέας

Αντικείμενο

Σχέδιο τέμπλο Ευαγγελίστριας Κέας

Τίτλος
Σχέδιο τέμπλο Ευαγγελίστριας Κέας
Περιγραφή
Πρόκειται για σχέδιο του Γεώργιου Καπαριά και πρόκειται για το παλαιότερο γνωστό έως σήμερα (1875). Επιπλέον, φέρει σημειώσεις με τεχνολογικό και οικονομικό περιεχόμενο όπως είναι:υπογραφή του τεχνίτη, θεώρηση κρατικής αρχής, σφραγίδα.
Creator
Γεώργιος Καπαριάς
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δωρεά Ηλίας Τζαβελόπουλος
Ημερμοηνία
1875
Τύπος
Χαρτί 50,5 x 31,6 cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets