Σφήνες ξύλινες

Αντικείμενο

Σφήνες ξύλινες

Τίτλος
Σφήνες ξύλινες
Περιγραφή
Ξύλινο εργαλείο για το διαχωρισμό μαρμάρινων όγκων.
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Τήνος
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Χατζής Δημήτριος
Ημερμοηνία
καλοκαίρι 2020
Τύπος
Ξύλινο αντικείμενο 22 x 7 x 5 cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τήνος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets