Πλάστιγγα ζύγισης ελαιοκάρπου

Αντικείμενο

Πλάστιγγα ζύγισης ελαιοκάρπου

Τίτλος
Πλάστιγγα ζύγισης ελαιοκάρπου
Περιγραφή
Ζυγιστήριο από σίδερο και ξύλο, το οποίο συνοδευόταν από 7 βάρη.
Μηχάνημα 63Χ 1,55 cm
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια 
Τύπος
text
jpg
Creator
Άγνωστος δημιουργός
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Γλώσσα
Ελληνική
Spatial Coverage
Λέσβος
Ελλάδα
Αναγνωριστικό
Rights Holder
Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021).
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development)
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
License
CC BY-NC-ND 4.0
Τύπος
Μηχάνημα
Provider
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
Item sets