Πλάστιγγα ζύγισης ελαιοκάρπου

Αντικείμενο

Πλάστιγγα ζύγισης ελαιοκάρπου

Τίτλος
Πλάστιγγα ζύγισης ελαιοκάρπου
Περιγραφή
Ζυγιστήριο από σίδερο και ξύλο, το οποίο συνοδευόταν από 7 βάρη
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερμοηνία
καλοκαίρι 2020
Τύπος
Μηχάνημα 63Χ 1,55 cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Λέσβος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets