Ατμολέβητας

Αντικείμενο

Ατμολέβητας

Τίτλος
Ατμολέβητας
Περιγραφή
Ατμολέβητας κυλινδρικός, μονής εστίας, με ατμοκώδωνα, τριπλής διαδρομής φλόγας, καρφωτής κατασκευής, ο οποίος παρήγαγε ατμό για την ατμομηχανή. Ατμολέβητας: 5,8 Χ 1,40 cm.
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια 
Τύπος
text
jpg
Creator
Εργοστάσια Ισηγόνη
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Γλώσσα
Ελληνική
Ημερμοηνία
1910
Spatial Coverage
Λέσβος
Ελλάδα
Αναγνωριστικό
Rights Holder
Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021).
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development)
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
License
CC BY-NC-ND 4.0
Τύπος
Μηχάνημα
Provider
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
Item sets