Ατμολέβητας

Αντικείμενο

Ατμολέβητας

Τίτλος
Ατμολέβητας
Περιγραφή
Ατμολέβητας κυλινδρικός, μονής εστίας, με ατμοκώδωνα, τριπλής διαδρομής φλόγας, καρφωτής κατασκευής, ο οποίος παρήγαγε ατμό για την ατμομηχανή
Creator
Εργοστάσια Ισηγόνη
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερμοηνία
1910
Τύπος
Ατμολέβητας: 5,8 Χ 1,40 cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Λέσβος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets