Ατμομηχανή

Αντικείμενο

Ατμομηχανή

Τίτλος
Ατμομηχανή
Περιγραφή
Οριζόντια ατμομηχανή δύο σταδίων εκτόνωσης, με κύλινδρο υψηλής και χαμηλής πίεσης, η οποία μετάδιδε την κίνηση στο ελαιοτριβείο
Creator
Εργοστάσια RUSTON PROCTOR & CO
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερμοηνία
1908
Τύπος
Ατμομηχανή 5,25m x 2,70m x 2,00m
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Λέσβος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets