Πιεστήρια

Αντικείμενο

Πιεστήρια

Τίτλος
Πιεστήρια
Περιγραφή
Τυπικό δείγμα πιεστηρίου με τέσσερις κολώνες και κεντρικά τοποθετημένο έμβολο (Διασώζονται τα τρία, το τέταρτο έχει γίνει πιστό αντίγραφο στο Βιομηχανικό Μουσείο στην Ερμούπολη)
Creator
Εργοστάσια Ισηγόνη
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερμοηνία
1910
Τύπος
Χυτοσίδηρος 3x1,10x0,70 m 
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Λέσβος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets