Αντλίες πιεστηρίων

Αντικείμενο

Αντλίες πιεστηρίων

Τίτλος
Αντλίες πιεστηρίων
Περιγραφή
Αντλία υψηλής πίεσης , εφοδιασμένη με ένα μανόμετρο, σημείωνε την πίεση που ασκούνταν κατά τη λειτουργία του πιεστηρίου μέσω αυτής. Μηχανήματα 1,45m x 93cm x 76cm.
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια 
Τύπος
text
Creator
Hayward Tyrel & Co
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Γλώσσα
ελληνική
Ημερμοηνία
1908
Spatial Coverage
Λέσβος
Ελλάδα
Αναγνωριστικό
Rights Holder
Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021).
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development)
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
License
CC BY-NC-ND 4.0
Τύπος
Εργαλεία
Provider
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
Data Provider
ΠΙΟΠ
Item sets