Μπουλιορίδες

Αντικείμενο

Μπουλιορίδες

Τίτλος
Μπουλιορίδες
Περιγραφή
Μεταλλικό δοχείο, στο οποίο τοποθετούνταν το λάδι , όταν τελείωνε η διαδικασία διαχωρισμού
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερμοηνία
Άγνωστο
Τύπος
Μεταλικό Αντικειμένο 68Χ32cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Λέσβος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets