Αλευρόμυλος

Αντικείμενο

Αλευρόμυλος

Τίτλος
Αλευρόμυλος
Περιγραφή
Αλευρόμυλος με πέτρες σε κατακόρυφο άξονα
Creator
Εργοστάσια Ισηγόνη
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερμοηνία
1910
Τύπος
Ξύλινος Μύλος 2,25 m
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Λέσβος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets