Μπατή

Αντικείμενο

Μπατή

Τίτλος
Μπατή
Περιγραφή
Αποθήκη, όπου παρέμεναν οι ελιές μέχρι να αλεστούν.Ο κάθε παραγωγός μπορούσε να ενοικιάσει μια ή περισσότερες μπατές, ανάλογα με τον αριθμό των ελαιόδεντρων και με τη σοδειά του
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια
Τύπος
text
jpg
Creator
Άγνωστος δημιουργός
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Γλώσσα
ελληνική
Ημερμοηνία
1911
Spatial Coverage
Λέσβος
Ελλάδα
Αναγνωριστικό
Rights Holder
Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021).
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development)
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
License
CC BY-NC-ND 4.0
Τύπος
Κτήριο
Provider
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
Item sets

Συνδεδεμένα δεδομένα

Φιλτράρισμα με βάση παράμετρο

Is Referenced By
Τίτλος Εναλλακτική ετικέτα Class
Μπατή 360 Πεδίο αναφοράς Image
Μπατή 3D Πεδίο αναφοράς Image