Μπατή

Αντικείμενο

Μπατή

Τίτλος
Μπατή
Περιγραφή
Αποθήκη, όπου παρέμεναν οι ελιές μέχρι να αλεστούν.Ο κάθε παραγωγός μπορούσε να ενοικιάσει μια ή περισσότερες μπατές, ανάλογα με τον αριθμό των ελαιόδεντρων και με τη σοδειά του
Creator
Άγνωστο
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερμοηνία
1911
Τύπος
Κτήριο
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Τοπική Εμβέλεια
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Item sets