Μπατή

Αντικείμενο

Μπατή

Τίτλος
Μπατή
Περιγραφή
Αποθήκη, όπου παρέμεναν οι ελιές μέχρι να αλεστούν.Ο κάθε παραγωγός μπορούσε να ενοικιάσει μια ή περισσότερες μπατές, ανάλογα με τον αριθμό των ελαιόδεντρων και με τη σοδειά του
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Τύπος
Κτήριο
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Γλώσσα
gr
Ημερμοηνία
1911
Spatial Coverage
Λέσβος
Αναγνωριστικό
Data Provider
ΠΙΟΠ
Item sets