Πιθάρια

Αντικείμενο

Πιθάρια

Τίτλος
Πιθάρια
Περιγραφή
Αγγεία αποθήκευσης ελαιολάδου (κιούπια) , κατά την επεξεργασία του στο ελαιοτριβείο είτε στο χώρο του εργοστασίου, είτε στα σπίτια των ελαιοπαραγωγών
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Λέσβος
Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερμοηνία
καλοκαίρι 2020
Τύπος
Μεγάλα πιθάρια αποθήκευσης ελαιολάδου 1,30 X86cm
Data Provider
ΠΙΟΠ
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Λέσβος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets