Κεντητήρια

Αντικείμενο

Κεντητήρια

Τίτλος
Κεντητήρια
Περιγραφή
Εργαλείο χαράγματος κορμού και κλαδιών του σχίνου
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Χίος
Μαστιχοκαλλιέργεια
Μαστίχα
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Χρήστος Στεφανίδης
Ημερμοηνία
20ος Αιώνας
Τύπος
Γεωργικό Εργαλείο 17,5/28,6/43 cm
Data Provider
PIOP
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Χίος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets