Σινί

Αντικείμενο

Σινί

Τίτλος
Σινί
Περιγραφή
Χάλκινος δίσκος, πιο μεγάλος και πιο ρηχός από το ταψί που χρησίμευε για το καθάρισμα της μαστίχας
Creator
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Subject
Χίος
Μαστιχοκαλλιέργεια
Μαστίχα
Εκδότης
Μουσείων Τόπος
Contributor
Ορφανίδη Γεωργία
Ημερμοηνία
καλοκαίρι 2020
Τύπος
Κράμα Χαλκού 57 x 4,5 cm
Data Provider
PIOP
Γλώσσα
gr
Spatial Coverage
Χίος
Αναγνωριστικό
Δικαιώματα
CC BY
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
DOTSOFT
Item sets