Προσκυνητάρι δρόμου 360

Αντικείμενο

Προσκυνητάρι δρόμου 360

Τίτλος
Προσκυνητάρι δρόμου 360
Περιγραφή
Προσκυνητάρι δρόμου
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
360
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 360
Europeana URI
https://c.y360.at/prod/txeEpo2zx/bIZAF8oAxe/va/iframe.html
Προσκυνητάρι δρόμου 360
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία
Βαρύ μαρμάρινο αντικείμενο
Τύπος
360
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/item/289
Spatial Coverage
Τήνος