Προσκυνητάρι δρόμου 3D

Αντικείμενο

Προσκυνητάρι δρόμου 3D

Τίτλος
Προσκυνητάρι δρόμου 3D
Περιγραφή
Προσκυνητάρι δρόμου
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
3D
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 3D
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Μαρμαρογλυπτική
Μαρμαροτεχνία
Βαρύ μαρμάρινο αντικείμενο
Τύπος
3D
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/item/289
Spatial Coverage
Τήνος