Εργαλεία συντήρησης 360

Αντικείμενο

Εργαλεία συντήρησης 360

Τίτλος
Εργαλεία συντήρησης 360
Περιγραφή
Εργαλεία συντήρησης
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
360
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 360
Europeana URI
https://c.y360.at/prod/txeEpo2zx/AZ8iipzyw/va/iframe.html
Εργαλεία συντήρησης 360
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια
Εργαλεία
Τύπος
360
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/item/365
Spatial Coverage
Λέσβος