Εργαλεία συντήρησης 3D

Αντικείμενο

Εργαλεία συντήρησης 3D

Τίτλος
Εργαλεία συντήρησης 3D
Περιγραφή
Εργαλεία συντήρησης
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
3D
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 3D
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια
Εργαλεία
Τύπος
360
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/media/366
Spatial Coverage
Λέσβος