Τσουπιά 360

Αντικείμενο

Τσουπιά 360

Τίτλος
Τσουπιά 360
Περιγραφή
Τσουπιά
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
360
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 360
Europeana URI
https://c.y360.at/prod/txeEpo2zx/xtgYKv9QC1/va/iframe.html
Τσουπιά 360
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια
Σάκοι
Τύπος
360
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/item/376
Spatial Coverage
Λέσβος