Μπουλιορίδες 360

Αντικείμενο

Μπουλιορίδες 360

Τίτλος
Μπουλιορίδες 360
Περιγραφή
Μπουλιορίδες
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
360
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 360
Europeana URI
https://c.y360.at/prod/txeEpo2zx/rkGS5rVqo/va/iframe.html
Μπουλιορίδες 360
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια
Δοχείο
Τύπος
360
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/item/381
Spatial Coverage
Λέσβος