Μπουλιορίδες 3D

Αντικείμενο

Μπουλιορίδες 3D

Τίτλος
Μπουλιορίδες 3D
Περιγραφή
Μπουλιορίδες
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
3D
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 3D
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια
Δοχείο
Τύπος
3D
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/item/381
Spatial Coverage
Λέσβος