Τσουπιά 3D

Αντικείμενο

Τσουπιά 3D

Τίτλος
Τσουπιά 3D
Περιγραφή
Τσουπιά
Δικαιώματα
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοχος δικαιωμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τύπος
3D
Έργο
Μουσείον Τόπος
Δημιουργός
ΠΙΟΠ
DOTSOFT
Εκδότης
Μουσείον Τόπος
Πεδίο αναφοράς
Has Type
GR 3D
Europeana URI
License
CC BY-NC-ND 4.0
Subject
Ελαιουργία
Ελαιοκαλλιέργεια
Σάκος
Τύπος
3D
Αποτελεί μέλος του
https://mouseion-admin.repository.gr/admin/item/396
Spatial Coverage
Λέσβος